FORENINGER

Bindslev-Tversted Idrætsforening
Badminton, E-sport, fitness, fodbold, havkajak, håndbold og tennis.
Sekretær og kontaktperson til afdelingerne:

John Madvig
Telefon: 51524445
E-mail: jomima@outlook.dk
Hjemmeside: bti-if.dk


Klitgården Tversted
Et kultur- og forsamlingshus, mulighed for kontorfællesskab. Til leje.
Østervej 10
Tlf .: 30 24 07 12
Mail: info@klitgaarden-tversted.dk
Hjemmeside: klitgaarden-tversted.dk 


Løbeklubben Havstrygerne
Mail: havstrygerne@gmail.com
Hjemmeside: havstrygerne.dk


Tversted Bjærgelaug
Tversted Bjærgelaug har eget hus til fladbåden. Ligger ved nedkørslen til Tversted Strand.
Mail: tverstedbjaergelaug@yahoo.dk


Tannisbugt Jagtforening
Hjemmeside: tannisbugtjagtforening.dk

Tannisbugt Natur- & Vandplejerforening
Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening blev etableret i 2015 med det formål at forbedre naturtilstanden i og omkring Kjul Å og Tversted Å.

Med støtte fra bl.a. Den Danske Naturfond, lokale sponsorer og i samarbejde med myndigheder, eksperter og lodsejere har vi udført en række tiltag i form af bl.a. naturpleje med kreaturer, etablering af gydebanker i vandløbene, opsætning af fuglekasser m.m., som har forbedret naturtilstanden markant og målbart. Lokal, frivillig arbejdskraft sørger for udførelsen.

Vores ambition er at samle både ornitologer, jægere, lystfiskere og alle andre naturinteresserede om det fælles mål at skabe en god og tilgængelig natur.

Læs mere på hjemmesiden eller find os på Facebook


Tversted Kørelaug
Tlf: 40 44 74 55
Hjemmeside: Tversted kørelaug. Facebook


Tversted-Uggerby-Sørig Lokalarkiv
Sekretær: Kirsten Christensen
Østervej 10, Tversted. - Der er indgang fra Skolevej.
Hjemmeside: tversted-lokalarkiv.dk


Tversted Ungdomsklub
Lokal ungdomsklub åben for unge fra 4. klasse og opefter.
Kontaktpersoner:
Ann-Katrine Nielsen, tlf: 25642813
Ulla Borup Guntofte, tlf: 30240712
Hjemmeside:Tversted Ungdomsklub. Facebook