Generalforsamling 2024

Tversted Borger- og Turistforening

Torsdag, den 21. marts 2024 kl. 19.00 på Klitgården.

Foreningen er vært ved en mindre anretning.

Dagsorden (foreløbig)

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år
 3. Foreningens driftsregnskab og status indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling og anvendelse fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
 4. Eventuelle forslag fra medlemmer – der er ikke indkommet forslag (14.3.2024)
 5. Bestyrelsens forslag vedrørende egenbetaling til kysthusene (se her)
 6. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse
  1. Personlig medlemskab uændret 125 kr. i 2025
  2. Virksomhedsmedlemsskab uændret 625 kr. i 2025 
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisionsfirma
 10. Eventuelt

Forslag der skal behandles og afgøres på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til news@tversted.dk

Alle er velkomne på generalforsamlingen, men stemmeberettiget er alene medlemmer, der har betalt kontingent for 2024 senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Kontingentopkrævningerne for 2024 udsendes sidst i uge 9 til alle med et medlemskab i 2023. Har du ikke modtaget en opkrævning og ønsker du at støtte foreningen med et medlemskab, kan du sende en besked til news@tversted.dk så sender vi en opkrævning. Det er også muligt at betale ved indgangen til generalforsamlingen.

Eller

Du kan indbetale kontingentet for i år på MobilePay 818718 – husk at opgive navn og gerne e-mail adresse, så kan vi automatisk sende en opkrævning næste år. 

Generalforsamlinger

2024

 1. Referat Generalforsamling 2024
 2. Beretning Generalforsamling 2024
 3. Medlemsforslag 2024

2023

 1. Referat Generalforsamling 2023
 2. Beretning Generalforsamling 2023
 3. Medlemsforslag 2023

2022

 1. Referat Generalforsamling 2022
 2. Beretning Generalforsamling 2022
 3. Medlemsforslag 2022

2021

 1. Referat Generalforsamling 2021
 2. Beretning Generalforsamling 2021
 3. Medlemsforslag 2021