Tversteds opslagstavle

Målgruppen for kommunikationen

 • Borgerne i Tversted
 • Sommerhusejerne
 • Turister og gæster i byen

Hvem kan benytte tavlen

 • Foreninger, klubber og lignende
 • Virksomheder
 • Borgerne

Hvilken information ønsker vi kommunikeret

 • Oversigtskort over byen
 • Møder, kurser, arrangementer og oplevelsesmuligheder
 • Borgerkommunikation

Hvilken form kan opslagene have

 • A4 – A5 – A6 – print
 • Håndskreven note

Varighed

 • Op til 1 mdr. – på alle opslag angives dato for fjernelse
 • Mere end 1 mdr. varighed kræver særlig tilladelse

Hvordan kommer et opslag på tavlen

 • Tavlen administreres af turistinformationen hos Feriepartner.
 • Der sendes en e-mail til tversted@feriepartner.dk mærket ”Opslagstavlen” vedhæftet det ønskede opslag i PDF eller Word format.
 • Det oplyses hvornår opslaget skal opslås og nedtages
 • Man kan desuden selv aflevere et opslag hos Feriepartner.

Hvordan sikrer vi begge sider af tavlen anvendt

 • På forsiden skal der være en henvisning til tavlens bagside
 • Der skal være et permanent oversigtskort over Tversted på bagsiden
 • Ligeledes kan der være andre længerevarende basisoplysninger på bagsiden
 • Tavlen kan opdeles i afsnit
 • Der kan indrettes et særligt QR-afsnit på tavlen

Tversted, den 14. juni 2022

DOWNLOAD RETNINGSLINJER