UD I NATUREN

Før du sætter dig ned ved bålet med en god bog eller spiller et spil med børnene, så kan du jo gå ud og få noget frisk luft. På den smukke strand, i de høje klitter og mellem træerne finder du hundredevis af planter, dyr og sjove ting at gøre.

Udinaturen.dk er Danmarks guide til naturoplevelser. Find ruter til vandring, cykling eller ridning; svømmeture, picnic eller campingpladser; legepladser og udsigtspunkter samt parkering og toiletfaciliteter.

Klik på nedenstående link og brug kortet til at navigere til Tversted. Vælg derefter dine søgekriterier.

Tversteds Grønne Front

I 2019 startede fredningssagen, som endnu ikke er endelig afsluttet. Se forslaget her.

Fredningsområdet rummer unik og varieret flora og fauna, og ligger mellem to fredede områder, Tversted Å mod vest og Flodbækken mod øst, der ligeledes indeholder store naturværdier.

Fredningen skal sikre de økologiske forbindelser mellem de i forvejen fredede arealer og skabe gode livsbetingelser for områdets planter dyr ved at bevare og pleje de mellemliggende arealer.

Fredningen skal sikre områdets landskabs- og naturkvaliteter og dermed også fastholde og øge oplevelsesmulighederne i Tversted.

Fredningsforslaget er nu godkendt, og den glædelige begivenhed vil blive markeret kl. 15.00 den 17. maj 2024. Fejringen finder sted ved Tannishus. Efterfølgende arrangeres der en tur i det fredede område. Alle er velkomne. 

Naturpleje og indhegning

I forbindelse med fredningen af den Grønne Front har Hjørring Kommune sammen med lodsejerne af det fredede område omkring Flodbækken igangsat et naturpleje projekt.
Projektet forudsætter indhegning. Den valgte plejemetode er afgræsning med heste. Hestene blev udsat omkring 1. juni 2022.
Første evalueringsmøde af projektet er gennemført i november 2022 (se referat). Der var forud for mødet indkommet flere bemærkninger, som indgik i drøftelserne med Hjørring Kommune. Gennemførelsen af beslutningerne er igangsat  bl.a. med en besigtigelsestur (se referatet).

Hvorledes omgår man dyr i indhegning? – se også folder.
Læs mere om projektet
Registreringer af naturtyper i projektområdet
Fredninger i Hjørring Kommune
Biodiversitetsrådets første raport

Brug TVERSTED STRAND

Året rundt indbyder den hvide sandstrand dig til en tur med vidunderlig frisk luft, enten for at nyde en varm sommerdag med blide bølger eller en vildere vinterdag med store bølger, der former sandet. Hver sæson har sin charme.

Tversted stranden vender mod nord. Det indebærer normalt badevenlige forhold også for børn. Kysten er i øjeblikket smal ved bilernes nedkørsel, men længere mod øst er sandstranden mere end 100 meter bred og der opbygges helt nye klitter. Baglandet, som kaldes ”Tversteds Grønne front”, er et flere kilometer langt fredet område, som indeholder mange sjældne naturtyper.

Der er gode parkerings- og toiletfaciliteter. Ved bådhuset er der information om badevandskvalitet, naturen ved stranden, praktisk information i tilfælde af nødsituationer, oliespild og meget mere.

Du har lov til at køre i bil på stranden. For at give plads til børnefamilier er der lejlighedsvist et bilfrit indhegnet område.

Hunde er også velkomne om sommeren, så længe de holdes i snor og man samler op efter dem. Om vinteren må de løbe frit, hvis de kan styres uden snor.

Trykfondens kystlivredere er hvert år til sted på stranden fra sidst i juni måned til medio august måned.

TVERSTED SØERNE

I området findes der en naturlegeplads, søer, udsigtstårne, picnic- og grillområder, mange cykel- og vandreruter samt muligheden for at overnatte i shelters eller telt. Hunde er velkomne hvis de føres i snor. Der er også en indhegnet hundeskov, hvor hunde må løbe frit hvis de kan styres uden snor.

Her er Nordjyllands ældste plantage, der kan dateres tilbage til 1853, da sandflugt var så omfattende langs vestkysten, at det i finansloven blev besluttet at plante træer i klitterne. Søerne blev kunstigt skabt i årene 1948-52 ved dæmning af Hvarrebækken.

Adgang til plantage, søer, stier og stokmølle sker fra parkeringspladsen ved enden af Plantørvej.

VANDRERUTER I OG OMKRING TVERSTED

Under udarbejdelse

Tversted ligger i et fantastisk naturomåde. Nedenfor kan du finde en række vandre ruter i dette område. Ruterne har en længde på 3-10 km. Ruterne er ikke afmærkede, men ret tydelige. Vi har lavet et elektronisk spor af ruterne, som gør det let at orientere sig, hvis man kender de dertil hørende systemer. Vi viser dig 4 forskellige muligheder.

Der er i øjeblikket indlagt 8 ruter:
A) 5 ruter fra parkeringspladsen ved Tversted Søerne.
B) 3 ruter fra Uggerby Strand

FISKETRAPPEN

Fisketrappen, der ligger ved Sdr. Bindslevvej 2 i Bindslev.

Her finder man også Bindslev Gl. Elværk (bygget i 1919), det sidste vanddrevne jævnstrømsværk i Danmark, muligvis i Europa.

NYT – Omlægning af fisketrappen
Læs om Fisketrappern
Læs om Elværkets historie.

Tannisbugt Natur- & Vandplejerforening

Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening blev etableret i 2015 med det formål at forbedre naturtilstanden i og omkring Kjul Å og Tversted Å.

Med støtte fra bl.a. Den Danske Naturfond, lokale sponsorer og i samarbejde med myndigheder, eksperter og lodsejere har vi udført en række tiltag i form af bl.a. naturpleje med kreaturer, etablering af gydebanker i vandløbene, opsætning af fuglekasser m.m., som har forbedret naturtilstanden markant og målbart. Lokal, frivillig arbejdskraft sørger for udførelsen.

Vores ambition er at samle både ornitologer, jægere, lystfiskere og alle andre naturinteresserede om det fælles mål at skabe en god og tilgængelig natur.

Slotved skov og dyrepark

Slotved Skov er 200 ha. skov og åben natur i kuperet landskab. Der er flotte skovbryn, gamle karaktertræer, fine udsigter, vandløb, gravhøje, hulveje og andre kulturspor og masser af fugle og andre spændende arter.

I 2018 blev dyrehaven udvidet fra 32 til 175 ha. og rummer nu både dådyr og krondyr. Hjortenes græsning giver gode forhold for mange arter og er med til at sikre den åbne natur.

Skoven ligger ved Sindal.

Test

Dette er et arbejdsområde