Denne side er under udarbejdelse og henvender sig til

Sommerhusejere i Tversted

Siden indeholder oplysninger om:

  • Samarbejdet mellem foreningerne
  • De vigtigste fokuseringer i samarbejdet
  • Dokumentsamling
  • Oplysninger om de enkelte foreninger

Samarbejdet mellem foreningerne

Grundejerforeningerne i Tversted indledte i 2015 et samarbejde. Omdrejningspunkterne for samarbejdet har været et årligt fællesmøde, som afholdes Palmesøndag (“Fællesmødet”). På fællesmøderne har vi behandlet vores fælles udfordringer som grundejere i Tversted, samtidig med at vi har engageret os i lokalsamfundets udvikling.

Formål med “Fællesmødet” har været:

  • Erfaringsudveksling
  • Samarbejde om sikring af sommerhusejernes værdier (attraktion, vedligeholdelse, regulering)
  • Samarbejde om udførelsen af pålagte opgaver i lokalplaner m.v.
  • Forhandlingskraft over for myndigheder og varetagelse af fælles interesser

Dokumentsamling

Grundejerforeninger og vejlaug som deltager i samarbejdet i Tversted

Vester Klitvej Vejlaug

Peder Normann Pedersen

Formand

e-mail: pnp1@outlook.dk
Telefon: 23242421

I alt 64 parceller på Vester Klitvej, Ålehulsvej, Sjaggervej, Spættevej og del af Mellemklitvej.

Drosselvej Vejlaug

Kaj Vestergaard

Formand

e-mail:kaj.vestergaard@outlook.dk
Telefon: 29208700

I alt 40 parceller på Drosselvej, Mejsevej, Musvitvej, Vagtelvej og Fasanvej.

Grundejerforeningen Vester Klit

Niels Maarbjerg Olesen

Formand

e-mail: niels.m.olesen@gmail.com
Telefon: 40858522

I alt 31 parceller. Alle på Sulevej, Glentevej, Gøgevej line nr. 2-6, Østervej ulig nr. 67-79 og Rødkælkvej nr.1.

Grundejerforeningen Vesterklit

Gert Nielsen

Formand

e-mail: gert@tandgeni.dk
Telefon: 21259047

I alt 63 parceller på Gøgevej, Hjejlevej, Bogfinkevej, Musvågevej, Duevej og Uglevej.

Grundejerforeningen Falkevej

Tom Vejby

Formand

e-mail: tve@4uconsulting.dk
Telefon: 20306460

I alt 27 parceller på Falkevej, 2 (nr. 50 og 52) på Østervej.

Mellemklitvej Vejlaug

Jacob Frost

Formand

e-mail: drfrost@me.com
Telefon: 98975511

I alt ?? parceller på Mellemklitvej og Nordlysvej.

Grundejerforeningen Poul Ankers Klit

Torben Bajlum

Formand

e-mail: torben@bajlum.dk
Telefon: 40328303

I alt 148 parceller på Svallerhulvej, Haren, Bakkevej, Rævevej, Månedalsvej, Soldugvej, Fårebakken, Flodbækvej, Udsigten, Lyngevej og Slugten, Røllikevej, Høgevej, Agerhønevej.

Paradisdalens Grundejerforening

Mette Thomassen

Formand

e-mail: stok22mette@gmail.com
Telefon: 23287510

36 bebyggede parceller.  3 ubebyggede grunde.

Grundejerforeningen Kornblomsten

Ove Møller

Formand

e-mail: om23619100@gmail.com
Telefon: 23619100

I alt 35 på Kornblomstvej, Klintevej og Valmuevej

Klitrosevejs Grundejerforeningen og Stilaug

Arne Povlsen

Formand

e-mail: klitrosevejogsti@gmail.com
Telefon: 9897540941226618

I alt 101 på Klitrosevej, Lupinvej, Lucernevej, Astersvej, Snerlevej, Arvevej, Havtornvej, Hjælmevej, Porsevej, Timianvej og fyrrevej

Grundejerforeningen Klitstuen

Stefan Thorbjørnsen

Formand

e-mail: stefanthorbjornsen@gmail.com,
Telefon: 31954162

31 fordelt på 18 parceller (heraf 17 bebyggede)

Vejlauget Hybenvej

Allan Byg

Formand

e-mail: avb@stofanet.dk
Telefon: 29258454

I alt 55 huse på Hybenvej, Gyvelvej, Humlevej og Klitstuevej – de 15 huse der ligger på Klitstuevej og Humlevej har desuden egen grundejerforening.

Tranebærvejens Grundejerforening

Ole Thomsen

Formand

e-mail: ole@ot-traiding.dk
Telefon: 24858830

I alt 27, på følgende veje. Tranebærvej, Rævlingevej, Tyttebærvej

Gl. Skovvejs Grundejerforening

Charlotte K Velling

Formand

e-mail: velling@interadvokat.dk
Telefon: 51216074

I alt 29 medlemmer

Vejlauget Dortevej og Doravej

Arne Volhøj

Formand

e-mail: varne.volhoej@gmail.com
Telefon: 

Grundejerforeningen Abelvej, Andersvej og Tannisgaardvej

Søren Brandis

Formand

e-mail: brandis@newmail.dk
Telefon: 20634030

42 medlemmer

Grundejerforeningen Grøndalsvej og Markvej

Lars Rosenlund

Formand

e-mail: LRO@xeni.dk
Telefon: 30311096