VELKOMMEN TIL

Bunkergruppen Hirtshals

Kontakt: Flemming Hammer

Telefon: +45 28296707

Mail: bunkergruppenhirtshals@gmail.com

Facebook: facebook.com

BUNKERTURE I TVERSTED 2023

Hvert år i Tversted er besættelseshistorisk formidler Flemming Hammer fra Bunkergruppen Hirtshals, klar til at give både lokale og gæster, en spændende historisk bunkertur rundt i det store tyske kanonbatteri “Marine Stützpunkt Tversted”

 De sidste 10 sæsoner er bunkerturene i Tversted, vokset sig til en stor succes og over 500 besøgende turister og lokale, deltager hvert år på bunkerturene og interessen er støt sigende år for år. Det er hovedsageligt danske gæster der deltager på de guidede ture og derudover er der mange foreninger og firmaet der bestiller en guided bunkertur. Det er formanden for Bunkergruppen Hirtshals, Flemming Hammer, der selv er guide på alle bunkerturene i Tversted.

HISTORIEN.

Om morgenen d. 11 april 1940 kørte de første tyske soldater ind i Tversted og ialt ankom der i løbet af besættelsen en fast styrke på 102 marinesoldater og 60 hærsoldater, samt et kompagni infanterister fra et hviderussisk kompagni. 

 Deres opgave var at påbegynde et stort marine-støttepunkt i Tversted og udbygningen fortsatte frem til 1945 hvor kanon-batteriet stod færdigt, med 4 flåde-kanoner og 52 beton-installationer, samt 8 km løbegange og 6200 panser & personel-miner. 

 Det tyske kanonbatteri i Tversted havde til formål at sikre vejen op fra stranden og farvandet ud for kysten imellem Hirtshals og Skagen, samt vanskeliggøre en fjendtlig landgang fra nord, ved hjælp af de tyske flådekanoner og de tyske marine-soldater. 

 De tyske hær-soldater opbyggede ligeledes et yderst effektivt infanteri-støttepunkt i Tversted, der med kampklare infanteri-soldater havde til formål at beskytte batteriet samt bevogte vejen fra syd. 

 Batteriets hovedvåben var fire 10,5 cm tyske ubåds-kanoner der var placeret i åbne betonbriske, med tilhørende ammunitionsbunkere, mandskabsbunkere, ildleder-bunker, samt ialt 52 beton-installationer i form af mortèr-bunkere, maskingeværsbunkere, sanitets-bunkere mm. 

NUTID.

De 52 bunkere/beton-installationer der er bygget i kanonbatteriet er anderledes fra andre kendte bunkersområder, da stort set alle de tyske bunkers ligger på privat grund, hvilket har betydet at man i Bunkergruppen Hirtshals, har brugt mange timer på opsøgende arbejde og kontakt til lodsejerne, og lavet aftaler om at bunkerne må fremvises på bunkerturene. 

 I efteråret og vinteren over bruges der mange timer på at klargøre området til næste sæson, der er bunkere der sander til, stier der gror til og ny aftaler der skal indgåes med henblik på nye og spændende ruter. 

BUNKERGRUPPEN HIRTSHALS.

Siden 1991 har Bunkergruppen Hirtshals eksisteretnog blev oprettet da man startede med at udgrave det store bunkersanlæg “10 batteri” frem, der ligger oppe ved Hirtshals Fyr. Bunkergruppen Hirtshals brugte knapt 10 år på at lave bunkermuseet og drev selv museet og de guide ture de første 16 år, indtil Vendsyssel Historiske Museum i 2008 overtog driften og formidling. Bunkergruppen Hirtshals er idag VHM’s officielle arbejdsgruppe i bunkermuseet og står for vedligeholdelse og reparationer af bunkerne mm. hvor Flemming Hammer er formand for en lille eksklusiv skare af ligesindede bunkers-intereserede. 

 HVOR OG HVORNÅR. 

Hver Tirsdag i sommerferien, Lørdag i efterårsferien, samt lørdag i påsken, tager Flemming Hammer os med på disse spændende offentlige bunkerture og bringer os rundt i stort set hele fæstnings-området, hvor den erfarne guide tager os med rundt og ser både kanonstillinger og mandskabsbunker, samt en tur ned i ildlederbunkeren. 

 Man kommer også forbi masser af bunkere, løbegrave og tyske efterladenskaber fra krigen og turen går også forbi det store infanteri-område, hvor de tyske hær-soldater holdte til og der er mulighed for at se eksempler på forsvaret af batteriet imod landsiden. 

 Afslutningsvis ser man på de tyske bunkere, som folk i dag har valgt at bruge på nye og alternative måder. 

 Der er traditionen tro nye tiltag hvert år, så der er derfor altid nye bunkers der bliver besøgt og nye spændende historier der bliver fortalt. 

 Man mødes TIRSDAG KL 19.00 i de annoncerede uger 29-30-31-32-33 ved bænken foran Polarkiosken ved feriehotel Tannishus. 

(I efterårsferien uge 42 lørdag kl 12.00.) 

(I påsken lørdag kl 12.00.) 

 Husk fornuftigt fodtøj og evt. en lygte. 

 Turen tager ca. 2 timer og koster kr. 50,- 

(Turen er gratis for børn.))

Virksomheder i Tversted

Del os på de
sociale medier

Besøg os på de sociale medier