Ansøg om midler til jeres projekt

Det er Tversted Borger- og Turistforenings formål at være et samlingspunkt for borgerne i Tversted, samt at varetage medlemmernes interesser overfor offentligheden og gavne almenvellet. I forbindelse med de mange initiativer og projekter der skabes i Tversted, vil der ofte være behov for økonomisk støtte og finansiering. Tversted Borger- og Turistforening vil påtage sig 3 forskellige roller i den forbindelse.

 • At støtte med foreningens egne midler.
 • At ansøge fonde og offentlige finansieringskilder om
  økonomisk støtte.
 • At støtte andre lokale aktører som ønsker at ansøge om
  økonomisk støtte hos private og offentlige fonde.

Nedenfor kan du finde lidt råd og vejledning til dit ansøgningsarbejde:

 • Ansøgning om støtte fra Tversted Borger- og Turistforenings
  egne midler.
 • Ansøgning til Hjørring Kommune støttemuligheder
 • Andre ansøgningsmuligheder
 • Fakta om Tversted
 • Hvordan laver man ansøgninger?
 • Koordinering af ansøgningsarbejdet i Tversted

Ansøgning om støtte fra Tversted Borger- og Turistforenings egne midler.

Tversted Borger- og Turistforening vil prioritere projekter der:

 • bidrager til realiseringen af visionsprojektet ”Drømmen om Tversted”
 • tiltrækker og skaber nye aktiviteter i Tversted
 • fastholder eksisterende aktiviteter

Tversted Borger- og Turistforening lægger vægt på at:

 • dit projekt også støttes økonomisk af andre kilder/fonde
 • der indgår egenfinansiering

Tversted Borger- og Turistforening støtter projekter på forskellige måder:

 • med et kontant tilskud, eller
 • med et forhåndstilsagn, eller 
 • med en underskudsgaranti, eller
 • med en anbefalingsskrivelse, eller
 • ved at påtage sig projektansvaret

Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde:

 • en beskrivelse af projektet
 • et budget med angivelse af egenfinansiering og finansiering fra andre kilder
 • en angivelse af hvem der er ansvarshavende
 • forslag til hvordan projektet afrapporteres ved afslutningen
 • oplysning om tilrettelæggelsen af efterfølgende drift (hvis relevant)

Hvornår ansøges?

 • Ansøgning indsendes senest en uge før et bestyrelsesmøde i foreningen (se her).
 • Ansøgning sendes til news@tversted.dk

Hvordan ansøges?

 • Brug vedhæftede skema til din ansøgning.

Ansøgning til Hjørring Kommunes støttemuligheder:

Overvejer du at ansøge om midler til aktiviteter i Tversted hos Hjørring Kommune, fra puljer afsat til landdistrikterne, bør du kontakte Brian Rohde. Brian repræsenterer Tversted i Landsbyforum. Find kontaktdata her.

Andre ansøgningsmuligheder:

 • VERDO – Energisekskab med opgaver i Hjørring Kommune støtter lokale fællesskaber med op til 20.000 kr.
 • Hjørring Kommune har et abonnement på Fundraising Club, som kan være din indgang til flere hundrede ansøgningsmuligheder, se her.

Fakta om Tversted:
I forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning, efterspørges der mange forskellige oplysninger. I nogle tilfælde ønskes mere viden om Tversted. Du kan her finde nogle grundoplysninger, som måske kan være relevant i dit arbejde.

Projekthåndbøger og anden vejledning:
Realdania har udarbejdet en projekthåndbog, specielt rettet mod frivillige arbejdsgrupper og foreninger. Projektbogen kan findes her

Hjemmesiden Fundraising.how indeholder en række gratis artikler og guides, eksempelvis forefindes bl.a. ofte stillede spørgsmål i forbindelse med legatsøgning på vegne af foreninger, som besvares i artiklen “Alt du bør vide om legater og tilskud til foreninger og organisationer“.

Koordinering af ansøgninger i Tversted:
I Tversted er der mange foreninger og initiativgrupper, som sammen gør en stor indsats for, at Tversted skal være et godt sted at bo og gæste. Mange af disse foreninger og grupper har ofte behov for at søge fondsmidler til finansiering af deres aktiviteter/projekter. 

Hvis der fra Tversted sendes flere ansøgninger til samme fond, hvor ansøgningerne ikke refererer til hinanden og ikke beskriver den helhed, hvori de indgår, kan det føre til en negativ behandling hos den pågældende fond. Modsat kan kendskab og referance til tidligere fremsendte ansøgninger, deres behandling og eventuel økonomisk støtte, forbedre en ansøgning. Det er et stort arbejde at skrive gode ansøgninger. Manglende overblik og koordinering bør ikke være grund til afvisningen af en ansøgning.

Formanden for Tversted Borger- og Turistforening  Birthe Østergaard har overblik over de ansøgninger som der arbejdes på i “Drømmen om Tversted” og i foreningen. Tilsvarende vil Brian Rohde kunne koordinere i forhold til Landsbyforum. Find kontaktdata på begge bestyrelsesmedlemmer her.