Borgermøde om separatkloakering og områdefornyelsen i Tversted

Klitgården Østervej 10, Tversted

I forbindelse med den forestående separatkloakering og områdefornyelse i Tversted inviterer Tversted Borger- og Turistforening til et borgermøde. Målet med mødet er at informere borgerne om separatkloakeringen, herunder etaper, tidsperiode […]