Vision Tversted

 

 

 

 

På denne side lægger vi oplæg, links og andet nyttigt materiale op, så du har mulighed for at læse med og holde dig orienteret om processens fremdrift. Hvis du synes, der mangler noget materiale, så kontakt os. Du finder vores kontaktoplysninger her på siden under “Kontakt”. Ellers håber vi på at se dig til de næste møder i processen. Hej så længe :)”

Relavante links til Vision Tversted:

Arkivet herunder vil løbende blive opdateret med relavante informationer.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 7. januar 2019

Referat fra mødet den 9. april 2019

Deltager: Finn Jørgsen Birthe Østergaard, Åge Vinther, Søren Borrisholt, Mette Jensen

Suppleant Mia Grønkjær

Afbud fra Emil Winther og Birthe Andersen

  1. Konstituering

- Formand: Finn Jørgensen

- Næstformand: Birthe Østergaard

- Kassere: Søren Borrisholt

Menigmedlemmer:

- Birthe Andersen

- Åge Vinther

- Mette Jensen. Referent

- Emil Winther

  1. Fordeling af områder/poster i div. Samarbejdsflader

- Udvalg Tanniskunst – Mette

- Tannisbugt hallen – Grethe Heidmann og Michael Broen

- Bindslev Håndværker Museum – Bjarne Højrup

- Markedsudvalg Tversted marked - Jette Christensen og Bente Kallehauge

- Koncertudvalg - Birthe A. Birthe Ø. Og Mette

- Sankthans - Søren, Finn og Åge

- Julearrangement - Birthe A. Emil og Mia

- Fastelavn - Birthe A. Emil og Mette

- Flag ordning – Finn

- Landbyrådet – Emil

- Aktivitetshuset projektet – Bjarne Højrup og Finn

- Visions Plans gruppe – Birthe Ø. Og Finn

- Erhvervsgruppen – Åge

- Hjemmeside gruppe – Birthe Ø. Og Emil

- Flaghejsningsdag/grundlovsdag – Søren og Finn

- Tversted samarbejdsgruppe Hirtshals Turistforening – Finn, Åge og Birthe Ø.

  1. Tørfisk planlægning – hvordan går det?

Billetter er til salg på www.ticketmarster.dk

Plakater laves færdig inden påske

  1. Forslag om, at lave et årshjul til planlægning af div. Arrangementer, møder m.fl.

Mette laver oplæg.

  1. Andre arrangementer i 2019/2020 – forslag

Foredragsrække – arbejdsgruppe Mette, Birthe Ø. Mia, Birthe A.

  1. Fordelingsliste Hirtshals, Tornby Tversted Guiden

Birthe Ø. Er tovholder

  1. Påskewalk – hvordan går planlægningen

Opslag ved Tannishus, sommerhus og ishuse kommer op inden påske.

  1. Opsamling Visionsplanen – mangler der nogle i grupperne

  1. evt.

næstemøde 7. maj kl. 17.00 – 20.00

bestyrelsesmøder fremover hver 6. uge på tirsdage.

Referat: 09042019

Referent: Mette Jensen

Udskriv

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93