Referat fra Bestyrelsesmøde den 19-05-2020

 Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Søren

Punkter:

1. siden sidst Finn og Birthe Ø. orienter om forskellige aktiviteter som har fundet sted under Covid 19 Corona nedlukningen. Beslutning: Guiden uddeles til 1200 husstande i Tversted med reklame flyer for lokal handle og TBT. Emil orienterer om det kommende projekt Shop og spis hvor du bor i samarbejde med Hjørring Kommune et lokalt tiltal til lokale erhvervsdrivende. Niels kontakter nogle af byens erhvervsfolk i erhvervsforeningen.

 

2. vores bette hus ved stranden? Beslutning: Havkajak klubben investere i varmeforsyning(varmepumpe) og nyt vindue. Formanden går i dialog med foreningen omkring reparationerne. Drøftelse om Kunst Huset sættes på næste dagsorden.

 

3. Økonomi aktier mm. Birthe Ø. orienter om foreningens økonomi.

 

4. ansøgning om støtte ved rundkørslen Beslutning: Der gives ikke økonomisk støtte til forespørgslen i rundkørslen.

4.a Beslutning om at Jazzidays ansøgning imødekommes.

 

5. hjemmesiden, hvor langt er vi? Emil orienter om at hjemmesiden er næsten færdig. Det er besluttet at der skal være præsentationsmøde den 26. maj kl. 18.00.

 

6. formandens arbejde fra nu af og til generalforsamlingen. Formanden deltager i aktiviteter i det omfang det er mulig grundet egen job situation.

 

7. bestyrelsens arbejde resten af året? Det er endnu uafklaret om der kan afholdes Sant Hans og evt. en sen Strandrensning.

 

8. næste møde Den 15. juni kl. 17.00 på Tannishus.

Punkter til næste møde er:

- drøftelse af Kunsthuset

- Sant hans og Strandrydning?

- Shop og spis hvor du bor – hvad er status?

- Forsikringsspørgsmål (Mia)?

- Andet ?

- Evt.

 

9. evt. orientering om at Ferie Partner har tilkendegivet at give ”legepladsprojektet” 5.000 kr. ”Check” overrækkes i morgen. Forespørgsel om Kraft stik til 230V. Det er drøftet hvordan vi kommer videre med ansøgningen vedr. Aktivitetshuset samt ansøgning til at etabler mindre legeplads.

 

Referat: Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93