Referat fra Bestyrelsesmøde den 04.02.20

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette og Søren

Deltagelse af suppleanter: Niels

Afbud fra: Mia, Åge og Emil

Punkter:

1. Vindmølle projekt – Finn fremligger udkast til aftale Projektet forventes at tage mellem 2-4 år inden opstart Der forventes i alt 7 møder i projektperioden Der vil være en pulje til udbetaling pr. opsat mølle, løbende udbetaling hvert år i 20 år og mulighed for ansøgning om midler i den Grønne Pulje. Det er en enig bestyrelse som beslutter at indgå aftale med EuroWind. Aftalen underskrives d.d.

2. Kommende generalforsamling

Følgende er på valg:

Søren – ønsker genvalg

Mette – ønsker genvalg

Åge – genopstiller ikke

Birthe Ø – ønsker genvalg

Finn har besluttet at gå af.

Annoncering

Det er besluttet at der fremadrettet vil blive afholdt bestyrelsesmøder hver 4 uge.

3. evt. Finn orienterer om beslutning af salg af container (de 4 foreninger bag Tversted Markeds ejendom) Birthe Ø. orienterer om beslutning fra Teknik og miljø vedr. flytning af ”hængebroen”

 

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93