Tilføjelse til referatet fra generalforsamlingen den 26. marts 2019 

Det besluttes til generalforsamlingen d.d. at ændre vedtægterne for TBT. Vedr. annoncering af den årlige generalforsamling. Der er forslag om en ordlyde med ”relevante medier” Bestyrelsen finder den relevante ordlyde. 

Vedtægtsændring for Tversted borger- og Turistforening Siden 2 § 5.

Der blev besluttet på generalforsamlingen i 2019 at annoncering for TBTs generalforsamling skal annonceres i ”relevante medier”. Derfor skal vedtægterne rettes således at der kommer til at stå relevante medier i stedet for ”Hirtshals Avis”

  • § 5: Generalforsamlingen og indkaldelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Alle generalforsamlinger afholdes i Tversted og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i relevante medier, via mail til de medlemmer der har oplyst deres mailadresse, samt på foreningens hjemmeside www.tversted.dk . Bekendtgørelsen skal indeholde dagsordenens punkter.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93