Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. januar 2020

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette og Åge

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Emil og Søren

Punkter:

  1.     Godkendelse af seneste referat

Referatet er godkendt.

  1.     TBT´s Dna. Alle punkter fra sidst, som ikke blev snakket/behandlet færdig

Der er ikke truffet beslutning om punktet. Der er drøftet forskellige mulige bud på hvordan TBT´s arbejdet kan udvikles i fremtiden. Det er drøftet hvorvidt TBT fortsat skal arrangere events i Tversted. Det er drøftet hvordan TBT´s kan støtte op omkring aktiviteter og andre mindre foreninger i og omkring Tversted.

  1.     Tversted marked/Nordisk Event. Kommer kl. 18,30 –

Nordisk Event har præsenteret ideer for Market 2020. Der er enighed om samarbejde samt at det er vigtigt at inddrage det tidligere Tversted Markeds udvalg, så de mange erfaringer som udvalget har evt. kan bruges i videreførelsen af det nye marked.

  1.      Kommende generalforsamling, medlemmer til bestyrelsen og hvem er på valg mm.

Dato er fastsat til den 31. marts – annoncering ved opslag i byen og på sociale medier. Birthe Ø, Åge, Mette og Søren er på valg i 2020. Finn ønsker at træde ud af bestyrelsen.

  1.       Legeplads projekt (Mette)

Projektet sættes i bero foreløbig – Der ønskes en drøftelse af om dette kan have en sammenhæng med andre udviklingsønsker i og omkring Tversted.

  1.      Økonomi, hvad gør vi i 2020

Der er ikke truffet beslutning for punktet. Der ønskes en drøftelse af hvordan TBT får løftet medlemstallet i foreningen. Dette til gavn for hele området i og omkring Tversted. Der er fortsat udgifter til drift af foreningen som eksempelvis husleje og kopimaskine som ventes at kunne reduceres løbende.

  1.      Julefrokost (Mette) den 25. januar 2020
  2. Evt. Hængebroen og cykelstigen på ruten. Det er vigtigt at der forbliver adgang på denne rute til og fra Tversted. Kommunen kontaktet igen. Der er forslag til taler til Sankt Hans.  Skulptur er opsat på den grønne plads. Der skal laves liste over sponsorrater givet i 2019. Samarbejde med foreningen på Tversted skole omkring arrangementer.

Forventet arrangementer i 2020

Fastelavn 23. februar

Strandrensning den 3. maj

Grundlovsdag 5. juni – flaghejsning

Sankt hans den 23. juni

Tversted marked den 17. – 19. juli

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93