Referat fra Bestyrelsesmøde den 10.12.2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Niels

Afbud fra: Mia og Birthe A.

Punkter:

  1.       TBT´s DNA -  Alle punkter fra sidst, som ikke blev snakket færdigbeh. Punktet søttes på næste dagsorden. Punktet er ikke færdig drøftet. Punktet vil blive sat på næstkommende dagsorden.

  1.       Arbejdet fremadrettet – Punktet sættes på næste dagsorden.

  1.       Tversted marked – TBT er blevet kontakter vedr. videre drivelse af Tversted marked. Beslutning: De tidligere foreninger orienteres om henvendelsen.

  1.       Kunsthusets fremtid – forespørgsel om brændeovn. Punktet er ikke afklaret, men umiddelbart er udgiften for stor i forhold til husets værdi.

  1.      Kommende generalforsamling, medlemmer til bestyrelsen – punktet udsøttes til næste gang.

  1.      Hjemmeside og arbejde omkring dette – Emil fremligger tilbud.

6.a Emil er gået fra mødet under dette punkt. Der er truffet beslutning om at Emil bygger/udvikle hjemmeside. Henrik og Henriette adspørges om fortsat drift af den kommende nye hjemmeside. Bestyrelsen adskiller drift af hjemmeside og udvikling af denne. 

  1. –     Fiskefestival år 2020 forslaget er at Tversted skal have en bod igen.

Næste møde den 6. januar 2019 kl. 17.00.

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93