Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Ingen

Punkter:

Godkendelse af sidste referat. Referatet er godkendt.

Aller punkterne er drøftet under punkt 2.

Drøftelse af hvilken vej skal TBT går i fremtiden?

Der er op startet drøftelse af hvilke opgaver/aktiviteter som bestyrelsen løfter/deltager i, i dag. Der er ligeledes drøftet hvilke opgaver/aktiviterer som bestyrelsen skal/bør fokuserer på i fremtiden – TBT DNA!

Møde hyppigheden i bestyrelsen er kort drøftet.

Der er ingen beslutninger truffet vedr. fremtidens aktiviteter.

Evt. Juletræer i byen Birthe A, Finn og Mette undersøger tilbud på juletrær, lys m.m.

Næste møde tirsdag den 10.12.2019 kl. 17.00

Dagsdagsorden er på til næste møde.

Punktet vedr. mediestrategi og tilbud fra Emil Winter sættes på næste mødes dagsorden.

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93