• Velkommen til Tversted Borger

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Bjarne, Birthe A., Lise og Åge. Og suppleant Mette

Ikke Tilstede: Rune og Poul Erik Dagsorden

 1. Godkendelse af sidste mødereferat – referatet er godkendt - 1.A. Lise gennemgang af økonomi – Lise tager kontakt til Ikano/kopimaskine vedr. regninger. - Gennemgang af lejekontrakt til lejemålet på klitgaarden – Beslutning: Der er enighed i bestyrelsen om, at den fremsendte kontrakt ikke kan indgås på nuværende tidspunkt. - Mette undersøger hvad det vil koste at sætte måler op til varme og hvad det vil koste at komme af varmeværket (kan man indsætte en varmepumpe i stedet?). - Bjarne undersøger hvad det koster at sætte vandmåler op. Lise orienter om, at der ikke er tjent penge på de investeringer der er investeret aktier i gennem banken. 2.
 2. info. fra sidste Visionsmøde på Tannishus – Finn orienter
 3. Info. Erhvervsmøde – Finn orienter
 4. Nye folk i bestyrelsen, find nye emner. Hvordan skal arbejdet fordeles i fremtiden.
 5. seniorgruppen synliggøres – punktet drøftes - Det er besluttet at Lise renskriver aktivitetslisten og sender den rundt til gennemgang og lægge den på hjemmeside. 
 6. Juleafslutning og komsammen mm.
 7. Evt. Hjemmesiden – Birthe Ø. Orienter om arbejdet med hjemmesiden. Der er lavet beskrivelse af projektet (den nye opbygningen af hjemmesiden). Opstart af Vestkyst samarbejde. Samarbejdet af Turist guide er opstartet for guiden til 2019.

Ref. 03.12.2018 Mette Jensen

Lokalt projekt indstillet til pris

Tidligere på året modtog Bunkergruppen Hirtshals 8.700 kr. fra Feriepartner i Tversted som et led i feriehusudlejerens såkaldte oplevelsespulje, der er en pris til lokale projekter, der tilfører værdi og en god oplevelse til både fastboende og turister. Nu er der måske endnu flere penge på vej til det fine initiativ. Bunkergruppen Hirtshals er nemlig blevet indstillet til at modtage årets hovedpris som det bedste lokale initiativ i Danmark i 2018 i konkurrence med 17 andre projekter.

Den landsdækkende kæde af feriehusudlejningsbureauer i Feriepartner Danmark har i år støttet lokale arrangementer og idéer med mere end 1 mio. kr. Blandt de udvalgte projekter er bl.a. Løkken Molefestival, Thy Hike, Musik i Fyret i Blåvand osv. Året afsluttes med en kåring af de 3 bedste, der samlet får yderligere 100.000 kr.

- Jeg har valgt at indstille Bunkergruppen Hirtshals til finalen fordi projektet lever fuldstændig op til intentionerne med prisen om at skabe en varig oplevelse for både beboere og turister her i Tversted, siger bureauleder Jesper Smidt fra Feriepartner Tversted.

Bunkergruppen Hirtshals, tilbyder guidede ture i det tyske kanonbatteri i Tversted, et tilbud der henvender sig både til de mange turister i området men også til fastboerne og andre besøgende i byen.

- Jeg valgte selv at støtte Bunkergruppen Hirtshals tidligere på året fordi jeg fandt det både spændende og visionært. Personligt har det desuden været vigtigt for mig, at jeg på denne måde kan være med til at give noget tilbage til det lokalsamfund, hvor jeg har min hverdag og jeg driver min forretning, siger Jesper Smidt.

Bureaulederen tror at Bunkergruppen Hirtshals har en god chance for at løbe med den samlede pris, selvom konkurrencen er hård: - Der er indstillet mange gode initiativer og arrangementer fra hele landet, og også mange, som vi her i Tversted kunne lade os inspirere af til næste år. Jeg vælger alligevel at tro på gode chancer for vores egen kandidat, der lokalt har været lidt af et tilløbsstykke.

Feriepartner Danmark gentager uddelingen af midler til lokale ildsjæle og projektmagere i 2019. Allerede nu er det muligt at søge om midler til et arrangement i 2019, hvilket kan ske på www.feriepartner.dk/oplevelsespulje. Fristen for ansøgninger er 1. februar.

FAKTA:

Der er uddelt i alt 1 mio. kr. til mere end 80 lokale projekter i hele landet.

Til finalen er der udvalgt 18 projekter fra hele landet, som samlet konkurrerer om 100.000 kr.

I finalen uddeles der tre priser på henholdsvis 50.000 kr., 30.000 kr. og 20.000 kr.

Dommerkomiteen der afgør hvor de rare penge skal sendes hen udgøres af Niels Erik Folman, CEO Danske Licens Spil, Dorte Kiilerich, direktør Living Concepts og Mads Schreiner, markedschef i VisitDenmark, Tyskland.

Vinderne offentliggøres d. 28. november 2018.

Læs mere om Feriepartners oplevelsespulje på www.feriepartner.dk/oplevelsespulje

Referat fra bestyrelsesmøde 5. Nov. 2018

Møde referat af bestyrelsesmøde af 5. Nov. 2018

Afbud fra Poul Erik og Mette

1: Godkendelse af sidste mødereferat.

 • Sidste mødereferat blev godkendt

2: Økonomi/Bank.- Bankmøde afholdes den 15. Nov. I Spar Nord.

 • Lise, Finn, og Bjarne ( muligvis Birthe Ø.) ta`r til bankmøde omkring foreningens investering. Bestyrelsen er enige om at der investeres sikkert ( lav risiko ) Vor forventning til afkast er 2,3 % og gerne mere. Og vi skal holde banken op imod det de har sagt vi kan forvente, og så skal vi sikre os et minimum af gebyrer fra bankens side .

3: Info fra 2. visionsmøde med Hjørring Kommune.

 • Mødet blev afholdt på Klitgården med 65-70 fremmødte. I bestyrelsen blev det nævnt at det måske var en go` ide` at nedfælde en handlingsplan for vores fælles vision, for at gøre det mere synlig og måske mere interesant for alle fremmødte. Næste møde handler om turisme, og en af deltagerne er Kommunens Turist Udviklingschef. Der er PitStop møde med Kommunens 2 frivillige medarbejdere er den 15 Nov. kl 13:00 hvor der bl.a. skal findes en foredragsholder mere til næste visionmøde.

4: Hjemmesiden og det videre arbejde med denne.

 • Dette punkt vil også være at finde på næste møde. Vi mangler navne på 3 grafiker, som skal komme med skabelon for indhold på vor hjemmeside. Birthe Ø. kom med forslag om en billede database på vor hjemmeside ( alle mente det var en go` ide.)

5: Der er møde I Bindslev eller Tversted I KlyngeByerne den 12. Nov. ( mødested kommer senere)

 • Alle I bestyrelsen har meget at se til ( tordenskjolds soldater) så vi må se hvor mange der deltage .

6: Nye medlemmer til bestyrelsen ( nye emner ) og hvorledes skal der arbejdes fremadrettet? 

 • vi har en opgave I bestyrelsen, som vi forventer at løse på bedst mulig måde. Der blev talt løst og fast omkring nye tiltag I bestyrelsen og bestyrelsens arbejdet fremover -og det er meget muligt at andre foreninger skal delagtig gøres I dette ( alle syntes var en go` ide` ) Så der ligger forslag om at indkalde øvrige foreninger I Tversted omkring Deres evt. rolle I fremtidens Arrangementer.

7: Evt.

 • Husk vi skal søge om penge ved Feriepartner I Jan. 2019 - lave Like` på facebook til Tørfisk og DeHerren koncerter Husk 2 Tørfisk billetter I tombola til Jule arrangement

Bjarne Høyrup 5/11. 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 08. oktober 2018

 Tilstede: Finn, Birthe Ø., Rune, Birthe A. og Åge, Lise, Poul Erik, Bjarne, Åge og Mette

Ikke Tilstede: ingen

 1. Godkendelse af sidste mødes referat - godkendt
 2. Økonomi/bank - bankmøde mm. Lise - Beslutning: Lise Planlægger møde med banken vedr. Investeringer for at forrente foreningens økonomi.
 3. Info fra sidste møde med klitgaarden Aftalt fast husleje til og med år 2020. Efterfølgende er huset borgerforeningen/ borgerforeningen har brugsret. Klitgaarden laver udkast til kontrakt. I forbindelse med renovering af bygninger- tager Bjarne kontakt til håndværker for tilbud på gavl.
 4. Hjemmeside og det videre arbejde med hjemmesiden Birthe Ø. Orienterer om møde fra d.d. Med gruppe omkring hjemmesiden samt Mediehuset Hirtshals. Der har været drøftelser omkring hjemmesidens tema i fremtiden “kultur og natur”. Målgruppen er borger bosat i Tversted og omegn, nye borger og turister. Hjemmesiden skal præsenterer billeder og aktiviteter i og omkring Tversted. Facebook siden skal strømlines således hjemmesiden og facebook “følges ad”. Der skal være links til hjemmesiden, således at der er mindst muligt vedligehold på hjemmesiden. Hjemmesiden skal opsættes så det passer til mobilenheder. Det ønskes at en grafiker bearbejder ideerne. Der ønskes 2-3 forskellige tilbud fra grafiker. Det er besluttet, at der skal indhentes 3 tilbud fra forskellige grafiker.
 5. Opfølgning af mødet med Hjørring Kommune den 27.09.2018 - Finn og Birthe Ø. Orienterer om seneste møde. Der indsamles materialer omkring Vision Tversted. Materialet vil i fremtiden blive lagt på Tversted hjemmesiden. Der er indkaldt til forberedende møde den 25. Oktober. Næste møder er den 30. 10 og 27. 11.
 6. Kontingent ud til alle, den fik vi vist ikke helt gjort færdig Beslutningen er at kontingent indbetales seneste 3 uger inden generalforsamling. Finn orienterer om opkrævning fra bead and breakfast for medlemskab og på hjemmesiden. Beslutningen er at bead and breakfast steder kommer med i guiden når de er medlem af Foreningen. Nyt nu er der mulighed for at betale med mobilpay.
 7. Evaluering på guiden Birthe Ø orienterer om guiden 2019. Birthe Ø. Beder om hjælpe til at alle interesserede får mulighed for at komme med i den nye guide.
 8. Lise har været på Samsø og blev væk i skov labyrint, skal vi ha sådan en i Tversted også? Lise orienterer. Forslag til emner ønskes.
 9. Formanden har ordet - Der skal protokolføres Senior gruppen har fået buskrydder og brormaskine for det gavekort foreningen havde. Finn har undersøgt mulighed for Handicap bro på stranden. Finn orienterer om, at Skaterbanen er færdig og i brugtaget - regningen er fremvist. Orientering om seneste Foreningsmøde. Julearrangement er drøftet. Borgerforeningen lejer Klitgaarden til denne dag. Bådelauget og jagtforeningen står for salg udenfor og borgerforeningen står for salg indenfor. Indtægter går til Borgerforeningen. Det foregår den 2 søndag i december 2018. Revisions firmaet har kontaktet Finn vedr. Oplysninger vedr. Data sikkerhed jf. Den nye datalov. Orientering om Kunsthuset - BTI har betalt for 2017 og 2018. Næste opkrævning skal ske inden april 2019. Nøgle til huset er overdraget til Lise.
 10. Evt.

Ref. 08102018 Mette Jensen

Referat : Bestyrelsesmøde TBT mandag den 3. Sep 2018

 Afbud: Mette Jensen

 1. Godkendelse af sidste mødes referat Sidste mødes referat blev godkendt, uden kommentarer.
 2. Kasse`rens 10 min Lise ønsker at være med ind over alle de ting der vedr. penge / bilag og kasse funktion.
 3. Møder med Hjørring Kommune vedr. Helhedsplan/borgermøde Der er afholdt 3 møder incl. et I morgen. Det sammen kaldte Borgermøde den 20 sep. på Klitgården, fik formanden pålagt af bestyrelsen – at få ændret til et lidt senere tidspunkt, idet det falder sammen med et større arrangement I byen.
 4. Kontingent ud til alle – også Bed and Breakfast Formanden har fået oprettet MobilPay, så også den vej vil der være mulighed for at indbetale kontingent. Så – kontingent UD TIL ALLE.
 5. Koncerter I Tversted – budget?? Vi er alle enige om, at vi -TBT- holder os lidt I ro, m.h.t. nye koncerter. Dog er der som tidligere refereret aftalt koncert med TØRFISK den 31 aug. 2019. Birthe Ø laver budget og ide`er omkring selve arrangementet.
 6. Evaluering af Tversted Guiden Alle er enige om at Tversted Guiden 2018 er en succes og Birthe Ø har fået mandat til opstart af Guide 2019 og kommer senere med oplæg hertil.
 7. Beretning om Struktur Mødet/Vestkyst samarbejdet Birthe A og Ø har været til Vestkyst samarbejds møde på kommunen, dette møde frembragte ikke ligefrem flere positive ting for vor turisme her I Tversted. De blev blankt udtale fra kommunens side at man havde IKKE krone til turismen. Hvordan skaffer man så midler ?... Birthe A og Ø, samt Åge ta`r til møde på Fyn – et møde istandsat af Dansk Kyst og Natur (Rum for Vækst) for at høre evt. muligheder for at op bearbejde midler – andetsteds fra.
 8. TBT` hjemmeside Vi ska` ha` nedsat en gruppe på 3-4 personer, som tilsammen ska` finde et mål for TBT` hjemmeside. ( velkomst – vort nye logo ska` på – tekst – links eksempler - med spisesteder – Stokmøllen – naturen omkring os – aktiviteter og meget meget mere. Birthe Ø tilbød at side for bordenden sammen med den nye gruppe. Gruppen vil Birthe Ø senere kalde sammen til møde I uge 40.
 9. Samarbejdet??? mellem Erhvervsgruppen og TBT omkring arrangementer og andet, hvor TBT skaber rammerne ?? God debat – som endte med, at der IKKE skal herske nogen tvivl om, at TBT ønsker at samarbejde på tværs af ALLE - I Erhverv, foreninger, kommuner, Institutter, klubber o.l. både her I Tversted men også I opland.
 10. Jul på Klitgården Afholdes 1. Weekend I december… Birthe A og Ulla Gundtofte kalder sammen til planlægnings møde.

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93