• Velkommen til Tversted Borger

Tversted borger og turistforening har fået mobilepay.

Dette betyder at i fremtiden er det blevet meget lettere at betale kontingent, eller andre betalinger til foreningen.

Nummeret der skal bruges er

39795

Det er aktivt fra dags dato. Husk at skrive hvad overførselen drejer sig om.

God fornøjelse

Mvh.

Tversted borger og turistforening

Referat fra Bestyrelsesmødet den 04. juni 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Rune, Birthe A. og Åge, Lise Mette

 Ikke Tilstede: Poul Erik, Bjarne og Åge  

 

 1. Godkendelse af sidste mødes referat Rettelse Lise deltog i sidste møde den 9. april 2018.
 1. Kasserens 10 min. Spørgsmål og betalinger samt, Bank mm. blot info Lise spørger om foreningen har Nem-id og eboks – Lise undersøger mulighed for Nem-id.
 1. Møde med Hjørring Kommune vedr. helhedsplan for Tversted. Birthe orienter om kommende møde med Hjørring Kommune i forbindelse med Helhedsplanen for Tversted. Den 20 juni 2018 kl. 13.00 (i mødelokalet) er der planlagt møde hvor repræsentanter fra borgerforeningen og Kommunen mødes. Næste møde forventes at være i sensommer, hvor andre erhversgruppen, foreninger, borger og andre interesserede inviteres.  
 1. Seniorgruppen i Tversted:  Finn orienterer om, at der er tre personer til Seniorgruppen i Tversted. Finn foreslår at de 2500 kr. (fra KIMO (fra Naturmødet)) skal bruges til indkøb at hjælpemateriale for udførelse af arbejdsopgaverne så som trimmer mm.
 1. Møde med kommunen og grundejere foreninger: Finn undersøger muligheden for at få et møde i stand med kommunen.
 1. Info fra sidste møde i Erhvervs gruppen: Finn orienterer om opstarten er i gang og der er truffet de første beslutninger omkring b.la. kontingent m.fl. Lise foreslår et bredt samarbejde på tværs af foreninger i Tversted eksempelvis en gruppe der tager sig af hjemmesiden, koncert m.fl. Ønske om et bredt samarbejde med fordeling af opgaver. Birthe Ø foreslår at der indkaldes til møde om markedsføring/branding og kommunikation – på tværs af erhverv, foreninger og andre interesserede. Birthe Ø er tovholder for gruppen. Birthe Ø inviterer foreninger, grupper og lignende.
 1. Koncerter i Tversted, hvordan går det?
 2. Birthe Ø orienterer om at der er planlagt koncert ved Tørfisk den 31. august 2019 mellem kl. 20.00 – 22.00 på Klitgården. Præcis tidspunkt planlægges nærmere. Birthe Ø orienterer om mulighed for Søren Sko med band februar 2019. Birthe undersøger muligheden nærmere. Birthe Ø sætter punktet på igen.
 1. Info om afholdt møde med Klitgården vedr. lejekontrakt og fremtiden: Finn orienterer om mødet – Der er drøftet fremtidige lejemuligheder for lokalerne på Østervej 10. Klitgården står for renovering af gangarealer i hovedbygningen.
 1. 9. Evt. Drøftelse af hjemmesiden – Lise påpeger at der er mangler på hjemmesiden ønske om optimering af denne. 

Lise fremsætter ønske om at få en toiletvogn ved rundkørselsen.

Finn fremviser velkomstfolder 

Birthe Ø. Orienterer om fonden Toppen Af Danmark der er igangsat nedlæggelses af Fonden.

Der er evaluering af Turistguiden – Billederne bør opdateres til næste års bog. Der skal laves film ca. 30. sekunder temaer: kysten, aktiv ferie og lokal historie.

Sankthans Birthe Ø. Laver opslag og sender det til Finn. 

Ref.

04062018

Mette Jensen

Mødereferat Landsbyrådet

Landsbyrådet
Tversted – Uggerby - Tuen
Møde: Ordinært møde i henhold til dagsorden
Dato og sted: 11.04.2018, kl. 19:00
Mona Fjordbak, Uggerby
Deltagere: Mona Fjordbak Uggerby (MF)
Per Andersen Uggerby Bjærgelau (PA)
Bjarne Højrup Tversted (BH)
Inger Vigg Uggerby (IV)
Karsten Peters Tuen (KP)

Læs mere her Åbner som PDF

Turistfremmeprojekter får støtte fra lokal feriehusudlejer!

Hos Feriepartner i Løkken, Lønstrup og Tversted går man op i gode oplevelser for både sommerhusejere, lejere og for alle andre, der bor i sommerlandet. Derfor har Feriepartner-bureauerne besluttet at uddele midler til personer, foreninger eller lokale ildsjæle, der bidrager til at gøre et besøg i de nævnte byer til en god oplevelse. De 3 Feriepartner-bureauer uddeler i alt mere end 130.000 kroner i løbet af 2018, og nu er modtagerne af de rare penge udpeget. Nedenfor en liste over de projekter der modtager donationer:

Løkken:

 • Molefestival – ”Smag på Løkken”
 • Litteraturfestival Løkken
 • Løkken i Børnehøjde - Sandkonkurrence

Lønstrup:

 • ”Vikingerne ved verdens ende” – Europæisk år for kulturarv
 • Familiearrangement Lønstrup Strand – Lønstrup Fiskeriforening
 • Naturbad i ”Blå-ler og hav”

Tversted:

 • Bunkerture Tversted
 • Tversted Bjærgelaug
 • Tannisbugt Natur- og vandpleje
 • SMS Hjertestarter
 • Klitgaarden Tversted

- Feriepartner er glade for at kunne støtte netop disse fine projekter, der passer godt til vores ambition om at være en aktiv del af lokalmiljøet, samtidig med at vi gør noget, der tilgodeser vores gæster og kunder, siger Jesper Smidt fra Feriepartner i Tversted.

Udover uddeling af lokale støttemidler får puljemodtagerne mulighed for en ekstra bonus når året er omme. Der er nemlig tale om et landsdækkende initiativ fra alle landets 27 Feriepartner-bureauer. Initiativet består af to dele: En uddeling af midler fra lokale oplevelsespuljer i foråret og en landsdækkende finale til oktober. I finalen deltager de bedste lokale puljemodtagere fra alle landets Feriepartner-bureauer. I finalen uddeles der i alt 100.000 kr. til de tre bedste projekter i hele Danmark. I alt støtter Feriepartnerkæden gode projekter, der medvirker til at gøre landets lokalområder til gode steder at bo og at holde ferie med over 1 mio. kr. i 2018.

Til alle borgere og sommerhusejere mf. i Tversted og omegn.

Til alle borgere og sommerhusejere mf. i Tversted og omegn.

Nu er det tid til at indbetale kontingent, for medlemskab af Tversted borger og turistforening.

Vi har de sidste par år fået rigtig mange nye medlemmer, og det er vi oprigtigt meget taknemlige for, men vi har stadig en udfordring/opgave med at få mail adresser oplyst fra ALLE jer medlemmer, og det er kun jer der kan hjælpe os i mål med dette.

Derfor vil vi gerne opfordre ALLE, nye som gamle medlemmer, til at bruge 3 minutter, og gå ind på vores hjemmeside og registrerer jer med jeres navn og imail adresse mm. INDEN i betaler jeres kontingent.

 1. Gør som følger… Gå ind på www.tversted.dk
 2. På øverste bjælke… Klik på Tversted borger og turistforening
 3. Klik herefter på… Bliv medlem af Tversted borger og turistforening
 4. Herefter kommer der et lille skema som i skal udfylde
 5. Når dette er udfyldt kan man gå ind og betale sit kontingent, kun 100 Kr. pr. person på Reg. nr. 9075. Konto nr. 1315708636.

Vi vil gerne på forhånd sige MANGE TAK for hjælpen og tak fordi i støtter op omkring foreningen.

Er der tvivlsspørgsmål eller andre problemer i forbindelse med dette medlemskab, er i meget velkommen til at ringe til formanden Finn Jørgensen på mobil.. 29 65 24 34.

 

Med venlig julehilsen.

Tversted borger og turistforening.

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93