Indbydelse til erhvervsgruppens møde

 Det møde, vi skulle have haft forleden, afholdes onsdag den 22.03 kl. 19,00 på Tversted skole med følgende dagsorden:

  1. kl. 19,00 – 19,45: Marianne Isager viser rundt og fortæller om skolen, og hendes planer hermed 
  2. kl. 19,45 – 20,30: Ole giver kvajebajer til alle, hvorefter Jens fortæller om mulighederne for god markedsføring via de sociale medier
  3. Kl. 20,30 – 21,00: Marianne fortæller om sine ønsker til vores deltagelse i opbygning af en ny Tversted Guide, se vedlagte oplæg ! Flere har ytret ønske om at Borgerforeningens hjemmeside “strammes op” så den kan bruges mere aktivt af alle borgere i Tversted.
  4. 21,00 – til 21,15 Jeres ønsker til tid for og indhold i næste mødes.

Læs mere her. (Åbner som PDF)

Udskriv E-mail

Udvikling i landdistriktet - Temamøder

Som man kan se, har man valgt at lægge møderne i landdistriktet forskellige steder i kommunen på trods af, at møderne også er temaopdelte. Erfaringen siger, at den geografiske placering af et møde har indflydelse på, hvem der deltager, men Man vil gerne opfordre til, at man deltager i møderne efter interesse, så vi kan få nogle gode og velkvalificerede input til revisionen af landdistriktsstrategien. Man risikerer jo, at man skal leve med den nye strategi i mange år fremover.

Møderne indeholder alle et eller to inspirationsoplæg. Herefter er der god tid til debat, og selvom man selvfølgelig ikke kan få alting med i en ny strategi, kommer input fra møderne til at spille en væsentlig rolle i udarbejdelsen af strategien, så mød endelig op, hvis man vil have indflydelse. Man er selvfølgelig velkomne til at deltage i så mange møder, som man kan overkomme.

Landdistriktsstrategien er byrådets strategi, og det er byrådet, der i sidste ende beslutter, hvad strategien skal indeholde. Det er jo også dem, der skal stå på mål for strategien, når den er færdig. Derfor kan man ikke på møderne træffe endelige beslutninger, men man kan love, at input fra møderne kommer til at indgå i både administrationens og politikernes arbejde med strategien.

Se Annonce - Temamøder her, Åbner som PDF

Udskriv E-mail

Hjørring Kommune holder landdistriktsstormøde lørdag den 11. februar kl. ca. 10.00 – 13.00

Stormødet afholdes med baggrund i den gældende landdistriktsstrategi, og er i år samtidig kick off for arbejdet med en ny landdistriktsstrategi (procesplan for revision af Strategi for udvikling i landdistriktet blev forelagt på mødet i Landsbyforum den 9. november og er vedtaget af byrådet den 21. december 2016).

Årets tema er samspillet mellem land og by, og vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at sammenstykke et spændende program. Mødet afholdes på Vendsyssel Teater & - hele kommunens teater.

Programmet fremsendes lige så snart, det er helt på plads.

Venlig hilsen

Plan- & Udvikling

_________________________________

Kirsten Munk

Arkitekt/planlægger

Udskriv E-mail

Erhvervsgruppen Mødeindkaldelse

INDBYDELSE

Til alle erhvervsdrivende i Tversted og omegn Hermed indbydes du / I som erhvervsdrivende til at deltage i en møderække i løbet af foråret i Tversted.

Formålet med indbydelsen er at fremme Jeres forslag og ideer til, hvordan vi gennem samarbejde kan skabe vækst og synlighed for vores virksomheder og det lokalsamfund, vi virker i.

Vi, der har taget initiativ til denne indbydelse ønsker at afdække, hvordan vi sammen kan styrke erhvervslivet og skabe liv i Tversted året rundt.

Vores drøm er, at VI KAN skabe vækst og liv i Tversted året rundt.

Læs mere her (Åbner som PDF)

Kommuneplanens bemærkninger om Tversted

Udskriv E-mail

Borgermøde om Forslag til Kommuneplan 2016

Hjørring Byråd sendte i oktober Forslag til Kommuneplan 2016 i offentlig høring frem til den 31. januar 2017.
I kommuneplanen er der fokus på at bringe kommunens mange store potentialer i spil til at øge bosætningen og skabe erhvervsudvikling. Det gælder også for området omkring Bindslev, Tversted, Uggerby og Tuen. Her er der fokus på at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv i landdistriktet og et godt sted for turister at besøge.
Tid og sted:
Nu har du muligheden for at få et indblik i hvad planen indeholder og for at diskutere planen med politikerne over en kop kaffe og et stykke kage.
Mødet afholdes på Klitgården, Østervej 10, Tversted

Udskriv E-mail

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93