Tversted Kirke
er beliggende I naturskønne omgivelser på Skagensvej 59. Nord for præstegården er der et areal med fredet skov og klit. Klitten er indhegnet fordi der afgræsses om sommeren, men der er stier langs hegnet på begge sider, så man kan gå ned til stranden.
Bindslev Kirke
Bindslev-Sørig er et tosogns-pastorat, som betjenes af samme kirkesanger, organist og sognepræst. Hvert sogn har sin eget menighedsråd og sin egen kirkegårdsforvaltning. Bindslev Kirke er beliggende udenfor Bindslev By på Kirkevej 10A i Bindslev.
Uggerby Kirke
hører under Tversted-Uggerby pastorat og er beliggende inde i Uggerby, Uggerhøjvej 24, 9800 Hjørring.
Sørig Kirke
Omkring midten af 1800 tallet begyndte folk at bosætte sig på Tversted Rimmer og i Sørig mose, hvilket resulterede i at før århundredeskiftet var befolkningen på egnen blevet til ca. 600-700 personer. Vejene var på den tid meget dårlige, og der var langt for folk at gå til Tversted kirke. Derfor opstod den tanke at bygge en kirke i Sørig. Der blev søgt i ministeriet om bygning af en kirke. Staten bevilgede 18.500 kr., mod at beboerne selv skaffede 2000 kr. til drift og vedligeholdelse. Kirken findes på adressen Tuenvej 15, Sørig, 9881 Bindslev.

 

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93