Generalforsamling i Tversted Borger- og Turistforening

 

Foreløbig dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i 2022.
 3. Foreningens driftsregnskab og status, indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling og anvendelse, fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
 4. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
 5. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
  1. Personlig medlemskab i 2024 og derefter – 125 kr.
  2. Virksomhedsmedlemsskab i 2024 og derefter – 625 kr.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisionsfirma.
 9. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en mindre anretning.

Arrangement oversigt

Start dato 28-03-2023 19:00
Slut dato 28-03-2023 21:00
Max Pladser
Pris Gratis adgang
Det foregår Klitgården Tversted