Generalforsamling 2021

Tversted Borger- og Turistforening

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 på Tannishus.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år.
  3. Foreningens driftsregnskab og status, indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling og anvendelse, fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
  4. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen (se foreningens hjemmeside).
  5. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
  6. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af intern revisor. (Punktet er afhængigt af beslutninger under punkt 4)
  10. Valg af revisionsfirma. (Punktet er afhængigt af beslutninger under punkt 4)

 

Jfr. dagsordenens punkt 4 fremlægges forslag til vedtægtsændringer efter den 8. juni 2021, nedenfor.

Alle er velkommen på generalforsamlingen, men stemmeberettiget er alene medlemmer der har betalt kontingent for 2021 senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Dagsorden

1

Referat Generalforsamling 2021

Vedhæftede Referat
2

Beretning Generalforsamling 2021

Vedhæftede Beretning
3

Vedtægter Generalforsamling 2021

Vedhæftede vedtægter