Generalforsamling 2023

Tversted Borger- og Turistforening

Tirsdag, den 28. marts 2023 kl. 19.00 på Klitgården.

 Foreningen er vært ved en mindre anretning.

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed og drift i det forløbne år
 3. Foreningens driftsregnskab og status indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling og anvendelse fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
 4. Eventuelle forslag fra medlemmer
  1. Status på energisamarbejde Tversted-Bindslev-Sindal-Eurowind og Hjørring Kommune
 5. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse
  1. Personlig medlemskab i 2024 og derefter – 125 kr
  2. Virksomhedsmedlemsskab i 2024 og derefter – 625 kr
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisionsfirma
 9. Eventuelt

Forslag der skal behandles og afgøres på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til news@tversted.dk

Alle er velkomne på generalforsamlingen, men stemmeberettiget er alene medlemmer, der har betalt kontingent for 2023 senest ved generalforsamlingens begyndelse.  

Kontingentopkrævningerne for 2023 er udsendt. Har du ikke modtaget en opkrævning og ønsker du at støtte foreningen med et medlemskab, kan du sende en besked til news@tversted.dk så sender vi en opkrævning. Det er også muligt at betale ved indgangen til generalforsamlingen.

Eller

Du kan indbetale kontingentet for i år på MobilePay 39795 - husk at opgive navn og gerne e-mail adresse, så kan vi sende en opkrævning næste år.

Generalforsamlinger

2023

1

Referat Generalforsamling 2023

2

Beretning Generalforsamling 2023

3

Medlemsforslag 2023

2022

1

Referat Generalforsamling 2022

2

Beretning Generalforsamling 2022

3

Medlemsforslag

2021

1

Referat Generalforsamling 2021

2

Beretning Generalforsamling 2021

3

Vedtægter Generalforsamling 2021