Ansøg om midler til jeres projekt

Under udarbejdelse

Der er Tversted Borger- og Turistforenings formål at være et samlingspunkt for borgerne i Tversted, samt at varetage medlemmernes interesser overfor offentligheden og gavne almenvellet.

Tversted Borger- og Turistforening støtter projekter der:

 • bidrager til realiseringen af visionsprojektet ”Drømmen om Tversted”
 • tiltrækker og skaber nye aktiviteter i Tversted
 • fastholder eksisterende aktiviteter

Tversted Borger- og Turistforening lægger vægt på at:

 • dit projekt også støttes økonomisk af andre kilder/fonde
 • der indgår egenfinansiering

Tversted Borger- og Turistforening støtter projekter på forskellige måder:

 • med et kontant tilskud, eller
 • med et forhåndstilsagn, eller 
 • med en underskudsgaranti, eller
 • med en anbefalingsskrivelse, eller
 • ved at påtage sig projektansvaret

Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde:

 • en beskrivelse af projektet
 • et budget med angivelse af egenfinansiering og finansiering fra andre kilder
 • en angivelse af hvem der er ansvarshavende
 • forslag til hvordan projektet afrapporteres ved afslutningen
 • oplysning om tilrettelæggelsen af efterfølgende drift (hvis relevant)

Hvornår ansøges?

 • Ansøgning indsendes senest en uge før et bestyrelsesmøde i foreningen.
 • Ansøgning sendes til news@tversted.dk
Hvordan ansøges?
 • Brug vedhæftede skema til din ansøgning.
Andre ansøgningsmuligheder:

Koordinering af ansøgninger i Tversted:
I Tversted er der mange foreninger og initiativgrupper, som sammen gør en stor indsats for, at Tversted skal være et godt sted at bo og gæste. Mange af disse foreninger og grupper har ofte behov for at søge fondsmidler til finansiering af deres aktiviteter/projekter. 

Der er behov for en koordinering af ansøgningsarbejdet. Sender Tversted to ansøgninger til samme fond, hvor ansøgningerne ikke refererer til hinanden og ikke beskriver den helhed, hvori de indgår, kan det føre til en negativ behandling hos den pågældende fond.

Modsvarende kan kendskab og referance til tidligere fremsendte ansøgninger, deres behandling og eventuel økonomisk støtte, forbedre en ansøgning.

Det er et stort arbejde at skrive gode ansøgninger. Manglende overblik og koordinering må ikke være grund til afvisningen af en ansøgning.

Tversted Borger- og Turistforening tilbyder at være koordinator.

De foreninger og initiativgrupper der arbejder med ansøgninger, skal blot indsende oplysning om: 

 • Hvilken fond er ansøgt
 • Til hvilket projekt
 • Ansøgningsdato
 • Forventet svar dato
 • Hvem er afsender/ansvarlig (navn og e-mail)
Oplysningerne indsendes til news@tversted.dk

På baggrund af disse oplysninger vedligeholdes en liste over henholdsvis de igangværende ansøgninger og afsluttede ansøgningssager. Se listen her.