Description

Tversted Borger- og Turistforening

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag den 21. Marts 2018 kl 19,00

på Hotel Tannishus.

Dagsorden:

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed og drift I det forløbne år.
  3. Foreningens driftsregnskab og status, indeholdende bestyrelsens forslag til overskuddet fordeling og anvendelse, fremlægges til godkendelse og vedtagelse.
  4. Eventuelle forslag fra medlemmerne.
  5. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisionsfirma.
  9. Eventuelt.

Forslag der skal kunne behandles og afgøres på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kontingent til foreningen skal være indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Regnskabet kan ses på Turistbureauet, Østervej 2, fra den 14. Marts 2018.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktivitets detaljer

Starter:21/03/2018 19:00
Location:Tannisbugtvej 123, Tversted, 9881 Bindslev

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93