• Velkommen til Tversted Borger
  • Velkommen til Tversted Borger

Sæson 2016-17 Tversted Aftenhøjskole

Kom og vær med til en foredragsrække med spændende mennesker, som har noget særligt på hjerte - noget særligt som vi er overbevist om vil røre dig og berige dig.
Foredragsaftenerne foregår i tidsrummet 19.30-22, og udover foredraget synger vi et par fællessange, og midtvejs har vi en lille kaffepause. 

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Oktober 2016

Tversted Borgerforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i bestyrelsen, hvilke opgaver der arbejdes med og hvilke arrangementer TB er involveret i - og ikke mindst hvad der sker i Tversted og omegn. 


Til erhvervet i Tversted og omegn.

Borgerforeningen vil hermed gerne indkalde erhvervet i Tversted og omegn til en seriøs snak om fremtiden, dette gælder både samarbejdet i byen og nye muligheder for at profilere sin egen forretning. Vi har jo indledt et godt samarbejde med Hirtshals Turistkontor vedr. turisme, og dette vil vi også gerne have, det kan komme vores erhverv til gode på flere forskellige områder. Derfor vil vi præsentere jer for initiativet tirsdag den 11. oktober kl. 19,00 på Tannishus. Vi håber virkelig at I alle vil møde op og gi’ jeres meninger tilkende. Til denne aften vil der også være deltagere fra Hirtshals Turist/erhvervs kontor som fortæller om de nye ideer, vi forhåbentlig går i samarbejde omkring, hvis vi får opbakning fra erhvervslivet i Tversted og omegn.
 
Tilmelding ikke nødvendigt, vi laver rigeligt med kaffe/the samt øl og vand.

Mvh. Tversted Borgerforening.  


Tversted Borger- og Turistforening
Østervej 10, Tversted
9881 Bindslev
Tlf: +45 98 93 12 93
Mail: info@tversted.dk